Puheenjohtajalta 2020

Poimintoja museologian professori Janne Vilkunan luennos...

 

Jyväskylän yliopiston museologian professori Janne Vilkuna piti Rautalammin vuotuisessa museonystävätapahtumassa mielenkiintoisen esitelmän otsikolla ”Museologin ajatuksia museoiden ystävistä”. Janne Vilkuna on Suomen ensimmäinen museologian professori. 

 

Museologia ja heritologia

Luentonsa aluksi professori Vilkuna selvensi kuulijoille, mitä on museologia ja mitä on heritologia. Museologia on oppi ajallisesta ja alueellisesta ympäristöstä sekä aineettomasta eli henkisestä ympäristöstä. Heritologia on oppi kulttuuriperinnöstä.

 

Ystävien on tunnettava toisensa

Professori Vilkuna totesi kärjistäen että museoon liittyvät prosessit ovat mielenkiintoisia mutta itse museo sellaisenaan ei ole kiinnostava.

On selvää että museonystävän täytyy tuntea ystävänsä (lue: museonsa) eli museon tulee perehdyttää ystävänsä museon tilanteeseen, päämääriin ja prosesseihin (sekä kirjalliseen että nk. hiljaiseen tietoon). Museonystävän luontevan roolin tai tehtävän löytäminen on tärkeää.

 

Yhteiskunnallinen dementia

Professori Vilkuna jaotteli museot esinekeskeisiin, ilmiökeskeisiin ja yhteisökeskeisiin museoihin.

KAMUt ovat muistiorganisaatioita. KAMU tarkoittaa kirjastoja, arkistoja ja museoita. Muistiorganisaatioita ovat myös kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatiot. Yhteiskunnallisten muistiorganisaatioiden (muistiprosessien) tehtävänä on muistaa enemmän ja kauemmaksi kuin yksikään yksilö. Siten ne auttavat meitä, jos niin tahdomme, muistamaan. Jos yhteiskunnalliset muistiprosessit taantuvat, siitä seuraa yhteiskunnallinen dementia. Siksi on tärkeää että emme unohda sodan julmuuksia. Mutta entä unohduksen funktio? Sitäkin kannattaa kysyä. Mitä siitä seuraa, jos esineet ja ilmiöt eivät säilykään muistissa?

 

Se –Ta –Ha -Ge

Kenneth Hudsonin (1916-1999) mukaan Eurooppa on yksi suuri museo. Jokainen rakennus, pelto ja joki ja rautatie sisältää vihjeitä kyseisen maan menneisyydestä kunhan katsojalla on tarvittava tieto siitä, mitä katsoo. Siellä täällä suuressa museossa on laitoksia, joita kutsumme museoiksi. Niiden päätehtävä on auttaa ihmistä ymmärtämään suurta museota. Ne saavat oikeutuksensa siitä että ne katsovat ulospäin, ei sisäänpäin.

Ruotsalainen P.-U. Ågren käyttää sanoja Se-Ta-Ha-Ge havainnollistamaan mistä museokokemuksessa on kyse. Kun Näkee esineen se pitää Ottaa ja se pitää Omia ja sen jälkeen Antaa kokemuksensa eteenpäin. Vastaisiko professori Vilkunan opiskelijan tenttipaperin yläreunaan kirjoittama oma ehdotus sitä mistä museossa on kyse? Opiskelija oli kirjoittanut sanan YKSI ja selityksen Ymmärtää – Kerätä- Säilyttää – Innostua.  Susan Piercen mukaan voidaan erottaa keräämisen kolme strategiaa: 1. muistoesineiden keruu, 2. fetisistinen keruu ( fetisismillä tarkoitetaan esineiden, symbolinen ym. palvontaa) ja 3. systemaattinen keruu.  

 

Menneisyys on valintojen tulos

 

Mutta kaikkea ei voi muistaa eikä säilyttää. Siksi menneisyys on aina valintojen tulos.

Kate Atkinson kirjoittaa kirjassaan Museon kulisseissa, Helsinki WSOY 1997, 331: ”Menneisyys on se minkä elämässä jättää taakseen”, hän sanoo ja hymyilee kuin lamalaismunkin reinkarnaatio. ”Höpö höpö”, minä sanon kiivetessäni omaan junaani. ”Menneisyys on se minkä ottaa mukaansa.”

Museota voi kuvata suunnistuskarttana, jonka mittakaava ei voi olla 1:1 vaan sitä on suurennettava (esim. 1: 50 000), minkä jälkeen jonkun on valittava mitkä ympäristön kohteet ovat tärkeitä ja mitkä eivät ole.

Muisteluorganisaatioissa työskentelevät ovat loppujen lopuksi vallan haltijoita. Heidän tutkimukseen ja tallennukseen liittyvä ammattitaitonsa suurelta osalta ratkaisee sen, millainen menneisyys tulevaisuudessa on.  Näin on laita etenkin museoissa joissa kokoelmat eivät kartu säädöspohjaisesti vaan niistä vastaavat päättävät mitä säilytetään ja minkä annetaan vaipua unholaan.

Kuva 1. Punatulkku

 

Janne Vilkuna ottaa hauskan esimerkin punatulkkuhavainnoista. Kuten muistamme punatulkku-uros on värikäs punarintainen, mustalakkinen ja sinisiipinen helposti katseen vangitseva. Ei ihme että punatulkku-uroista on runsaasti havaintoja, toisin kuin väritykseltään paljon vaatimattomammasta naaraasta. Sama pätee esineiden keräämiseen ja säilyttämiseen.

Esineen museoarvo korreloi sen tietoarvon eli kontekstien (asiayhteyksien) kanssa.

Kuva 2. Villapaita 

Museo-objektin aineellinen arvo on säilynyt esine esim. puuvene. Mutta sen aineeton arvo on esim. veistotaito, miten sen on tehty. Tai esine voi olla villapaita, jota mies oli säilyttänyt kymmeniä vuosia, vaikka hänellä oli monia paljon hienompia ja uudempia villapaitoja. Vanha ja vähän virttynyt villapaita oli miehestä tärkein, koska sen oli kutonut hänen nuoruuden rakastettunsa, johon yhteys oli olosuhteiden pakosta katkennut eikä kihlauksesta tullut mitään.

Kuitenkaan museot eivät voi loputtomiin vain kartuttaa kokoelmiaan. Jostain on luovuttava.

 

Kuva 3. Arvioitu Suomen taidemuseoiden kokoelmien kasvu

 

Paitsi kasvavat kokoelmat museoiden kasvavat kiinteistömenot johtuen telepalveluiden ansaintalogiikasta rasittavat museotointa.

 

Museonystävä voi olla museolle mm.

- puolestapuhuja

- tukija

- asiakas

- ostaja -kuluttaja

… ja houkutella asiakkaita sekä pitää heidät.

Erikoismuseoissa museonystävien joukossa on paljon asiantuntemusta, jota he voivat antaa museon käyttöön. Museonystävät voivat myös olla taloudellinen tukijoukko erityisesti säätiömuseoissa. Vai haluavatko he olla eksklusiivinen vip-yhteisö? Professori Vilkuna esitti lopuksi vielä kysymyksen: Voivatko museonystävät jossain tapauksissa olla uhkana museon ammattilaisille?

 

Museo voi olla museonystävälle mm.

- eksklusiivinen vip-yhteisö?

- sosiaalinen väline ja toimintakenttä?

 

Kirjoittajan huomautus liittyen edelliseen:

Me Lahden kartanon ystävät emme ehdottomasti halua olla mikään vip-joukko, olemme sosiaalinen yhteisö, joka saa museolta sisältöä toimintaansa ja omasta puolestaan aina pyrkii toimimaan Lahden historiallisen museon, aineellisen ja aineettoman, hyväksi.

 

LOPUKSI

Tärkeintä museon YSTÄVYYDESSÄ on että se on

- luottamuksellista!

- pyyteetöntä!

- molemminpuolista!

 

6.9.2015

Ulla Lilius

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

27.11 | 18:50

Kaikki sivulla oleva koettu.

...
02.02 | 13:08

Kiitos, Saara, tarkkasilmäisyydestäsi. Aika hassu kirjoituserhetys. Nyt se on korjattu. Hymyillen kirjoitan vastautani sinulle.

Terveisin
Ulla Lilius

...
02.02 | 12:12

Yritin vain sanoa että tuolla on kirjoitusvirhe.. siinä lukee että 3 PERÄSTÄ lentänyttä lasta.. luulen että tarkoitit pesästä

...
22.10 | 09:23

Terveisiä Nanna Salmelle Ruotsista Uppsalasta , Kaija

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS