Kokoukset

Syyskokous 2016

Syyskokous 29.11.2016 klo 18
Kafé Kartano, Lahden historiallinen museo

ESITYSLISTA

 1. 1  Kokouksen avaus

 2. 2  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan

  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

 3. 3  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. 4  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. 5  Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma

 6. 6  Päätetään jäsenmaksun suuruus ja mahdolliset toimihenkilöiden kulukorvaukset

  vuonna 2017

 7. 7  Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio

 8. 8  Valitaan Lahden kartanon ystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja

 9. 9  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

         10 Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 11 .               Käsitellään mahdolliset muut asiat
         12 Kokouksen päättäminen

         Lahden Kartanon ystävät ry hallitus 

Kevätkokous 2016

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2016

Aika: ti 26.04.2016 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Kafé Kartano, Lahden historiallinen museo
Lahdenkatu 4, 15110 LAHTI

Läsnä 23 jäsentä


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ulla Lilius avasi kokouksen klo 17.50


2.  Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuija Kanerva, sihteeri

Sirkku Blinnikka ja pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Kärki ja Heljä

Laine, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.


3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti lailliseksi ja

päätösvaltaiseksi.


4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiiin.


5. Toimintakertomus vuodelta 2015, vuoden 2015 tilinpäätös

ja  toiminnantarkastajan lausunto (Liite 1.)


Esittelyn jälkeen kuultiin toiminnanatarkastajan puoltava

lausunto ja hyväksyttiin yksimielisesti toimintakertomus sekä

tilinpäätös vuodelta 2015.


6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja

vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille

tilivelvollisille


Tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistettiin ja

 myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille

 tilivelvollisille.


7.Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.


Tuija Kanerva, puheenjohtaja

Sirkku Blinnikka, sihteeri


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen

 kulkua vastaavaksi.


11.5.2016  Eeva Kärki

10.5.2016 Heljä LaineLiite 1. Toimintakertomus vuodelta 2015

YLEISTÄ

Vuosi 2015 oli Lahden kartanon ystävät ry:n 5. toimintavuosi. Edellisten vuosien tapaan yhdistys toimi vireästi Lahden historiallisen museon ja sen lähiympäristön hyväksi päämääränään kiinnostuksen herättäminen ja lisääminen Lahden ja Päijät-Hämeen menneisyyttä kohtaan sekä lahtelaisen ja päijäthämäläisen identiteetin vahvistaminen.

Kafé Kartano jatkoi toimintaansa museon ja yhdistyksen omien tapahtumien yhteydessä. Maaliskuussa valmistui yhdistyksen suurponnistus Kartanon kertomaa-kirja. Lahden kartanon ystävien aloitteesta järjestettyjä, vuonna 2014 aloitettuja keskustelutilaisuuksia Aino-puiston ja Kartanoa ympäröivän alueen siisteyden kohentamiseksi ja kauneuden vaalimiseksi jatkettiin.

HALLITUS

Puheenjohtaja Ulla Lilius

Varapuheenjohtaja Maisa Lappi

Sihteeri Pirkko-Leena Koljonen

Rahastonhoitaja Anja Lindfors

Jäsenet Ulla Thil (31.7.2015 saakka) ja  Pertti Tähtinen

Varajäsenet Marja-Liisa Vilkko

TOIMIHENKILÖ

Varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Pirkko-Liisa Nieminen . Varatoiminnantarkastajana toimi Sinikka Jokelainen .

JÄSENISTÖ

Toimintavuoden aikana yhdistykseen liittyi 33 uutta henkilöjäsentä. Kokonais-

jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 192, joista ainaisjäseniä 5. Jäsenmäärä ylitti tehdyn arvion. Jäsenmaksu oli 20 euroa jäseneltä vuodessa ja ainaisjäsenyys 250 euroa. Yritys- ja yhteisöjäsenyys oli 250 euroa vuodessa. Yhdistyksellä ei ole yritys- tai yhteisöjäseniä.

KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.4.2015 Lahden historiallisella museolla Kafé Kartanossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi tutkija Hanna Suihko esitteli näyttelyn ”Viiden tähden kartano” ennen kokouksen alkua osanottajille Kokoukseen osallistui 27 jäsentä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2015 klo 17-19 Lahden historiallisella museolla Kafé Kartanossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoristen tilalle. Lisäksi hallituksen jäsen Pertti Tähtinen esitteli Kartanon puiston ja muun ympäristön kohentamiseksi toteutettuja ja lähiaikoina toteutettavia toimenpiteitä. Lisäksi yhdistyksen jäsen Timo Taulo esitteli Aino-puistoon elokuuksi 2016 suunnitteilla olevan Lahden ja Kartanon historiaan olennaisesti liittyvän kesäteatterihankkeen ja näytelmän ”Kapteeni ja rullatehtaan Aino”-näytelmän. Kokoukseen osallistui 19 jäsentä.

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Vuodelle 2015 valitun hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 26.11.2014.

Historiallisen museon pidettiin kaikkiaan 6 yhteispalaveria . Kokouksiin osallistuivat museon edustajina asiakaspalvelupäällikkö Ulla Aaltio ja myyntisihteeri Birgitta Harju. Lahden kartanon ystävien edustajina puheenjohtaja Ulla Lilius, varapuheenjohtaja Maisa Lappi ja sihteeri Ulla Thil. Yhteispalavereiden avulla parannettiin tiedonkulkua ja tapahtumien koordinointia.

JÄSENTAPAAMISET

Kuukauden toivotut ovat jäsenistölle suunnattuja tapaamisia eri teemoista:

- 22.4.2015 klo 17 Kafé Kartano ”Vaativa Väätäinen ja turvallinen Turva” , muistoja Kartanon alakoulun ajoilta. Muistelijoita oli paikalla 10.

-14.10.2015 klo 17-19 ”Ei tullut tuluskukkaroa, tuli miehen takki” , Päivi Repo museolta kertoi torikaivausten yhteydessä löytyneistä vaatekappaleista. Kuulijoita oli paikalla 22 henkilöä.

-11.11.2015 klo 17 Piirrä nyt!-näyttelyn opastus yhdistyksen jäsenille Taidemuseolla, oppaana toimi projektitutkija Susanna Korhonen . Opastukseen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä.

KAHVILATOIMINTA

Kafé Kartano oli avoinna vain erikseen sovittujen tilaisuuksien, museon tai yhdistyksen omien tapahtumien yhteydessä. Em. tilaisuuksia ja tapahtumia oli vuoden 2015 aikana kaikkiaan 29, joista 22 tilaisuudessa kahvilassa kävi maksavia asiakkaita yhteensä 681. Kahvilatoiminnan tuotto alitti hienoisesti tehdyn arvion. On huomattava että kahvila ei ollut vuoden 2015 aikana avoinna viikonloppuisin.

Aikavälillä 1.1. – 30.6.2015, kahvilan toiminnasta vastasi Ulla Thil ja aikavälillä 1.8.- 31.12.2015 toiminnasta vastasi Ulla Lilius. Tilaisuuksissa oli apuna kaikkiaan yli kolmekymmentä vapaaehtoisemäntää.

Lisäksi kahvilassa oli Ystävänpäivän tilaisuus (osallistujia 15), kaksi keskustelutilaisuutta (osallistujia yhteensä 23) sekä kaksi kirjan julkistamistilaisuutta, (osallistujia yhteensä 90) sekä yhdistyksen kevät- ja syyskokous (osallistujia yhteensä 46). Kaikissa em. tilaisuuksissa yhdistys tarjosi kahvit/teet ja leivonnaiset osallistujille.

YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT

Ystävänpäivän kahvitilaisuus helmikuussa . Vuoden 2015 ystäväksi valittiin Lahden konservatorion pianonsoiton opettaja Maarit Liimatainen , joka on järjestänyt joko itse esiintyen tai yhdessä Konservatorion opiskelijoiden kanssa korkeatasoista ohjelmaa museon ja Lahden kartanon ystävät ry:n tilaisuuksiin. Historiallisella museolla ystävänpäivänä 14. helmikuuta pidetyssä kahvitilaisuudessa Maarit Liimataiselle ojennettiin kunniakirja, Kartano-korupinssi ja kukkakimppu. Konservatorion opiskelija Viola Tenhu esiintyi tilaisuudessa. Paikalla olivat kaikki aiemmat Vuoden ystävät Juha Lankinen (2012), Anneli ja Teuvo Kuparinen (2013) sekä Kaija Parkkonen (2014), kaikkiaan yhteensä 15 kutsuvierasta.

Elokuinen ilta Kartanon puistossa järjestettiin viidennen kerran 19.8.2015 aurinkoisessa säässä yhteistyössä Lahden konservatorion ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa englantilaisten teekutsujen tapaan. Ohjelman musiikista huolehtivat Lahden konservatorion huilisti Merja Kakko ja pianisti Maarit Liimatainen . Kesäisiä tuulahduksia lausuen ja laulaen esitti näyttelijä Kaarina Turunen. Illan tarjottavat olivat suunnitelleet ja leiponeet Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat, jotka vastasivat myös tarjoilusta. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 132 henkeä

Keskustelutilaisuus I Kartanon ympäristön kohentamiseksi 2015-2017 pidettiin Kafé Kartanossa 17.3.2015 klo 10.30 - 12. Kartanon ystävien aloitteesta toista kertaa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa olivat läsnä edustajat kaupungin Vihertoimesta, Tilakeskuksesta, Teknisestä lautakunnasta, Poliisista, Museolta ja Kartanon ystävistä. Puheenjohtajana toimi Ulla Lilius Lahden kartanon ystävistä. Keskustelun aikana Vihertoimen ja Tilakeskuksen kesken sovittiin Aino-puiston ja Kartanon ympäristön kohentamisen jatkamisesta. Keskustelijoita oli paikalla 11.

Keskustelutilaisuus II Kartanon ja Kisapuiston ympäristö 2015- 2017 entisestään laajennettuna pidettiin Kafé Kartanossa 28.10.2015 klo 10 – 11.30. Kartanon ystävien aloitteesta kolmatta kertaa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui Lahti Energian, Vihertoimen, Teknisen lautakunnan, Sivistystoimen, Liikuntatoimen, Lahden MM-kisojen 2017, Museon ja Lahden kartanon ystävien edustajat. Tilakeskuksen edustajat olivat estyneitä, mutta lähettivät kannanottonsa Pertti Tähtisen välityksellä. Keskustelun tuloksena Aino-puiston led-valaistuksesta ja sen suunnittelusta sovittiin että Lahti Energia kutsuu koolle työryhmä, Tilakeskukselta saadun tiedon mukaan Kartanon ja sen puistoalueen aitasuunnitelmaa viedään eteenpäin. Vihertoimen ja Liikuntatoimen yhteistyöllä Kisapuiston aitaa museolle päin korotetaan ja aluetta siistitään. Paikalla oli kaikkiaan 12 keskustelijaa.

MUUT TAPAHTUMAT

Lahden historiallisen museon neliosainen luentosarjan jatko Historiallisella museolla.

La  17.1.2015 klo 13 -14 Vanhan rakennuksen säilyttävä kunnostaminen , näyttelypäällikkö, rakennuskonservaattori Ville-Matti Rautjoki. Kahvila oli avoinna, kävijöitä 12.

La  30.1.2015 Karjalan viimeisimpiä arkeologisia kaivauksia, tutkimuspäällikkö, dosentti Hannu Takala. Kahvila oli avoinna, kävijöitä 22.

PROMO, Konservatorion jousisoittajien solistikonsertti 21.4.2015 . Väliajalla Kafé Kartanossa oli kahvitarjoilu. Asiakkaita oli 32.

Viiden tähden Kartano – kokoelmat ja nykytaide kohtaavat-näyttelyn avajaiset torstaina 26.3.2015 klo 17-19 Historialliselle museon 1. kerroksessa. Yhdistyksen jäsenet oli kutsuttu erillisellä kutsulla sähköpostin kautta.

Kuva liikkeelle! Radio- ja tv-museon pop up-näyttelyn avajaiset ja tapahtumapäivä 25.4.2015 klo 11-17 Historiallisella museolla. Kahvila oli avoinna ja siellä kävi 15 asiakasta.

Suvi alkaa Kartanosta  Perinteinen museon järjestämä kevättempaus 23.5.2015 klo 11-17 Historiallisella museolla. Ohjelmassa oli Lahden konservatorion oppilaskonsertit: klo 12 Minna Järvelän ja klo 15 Maarit Liimataisen oppilaiden esityksiä. Kafé Kartano oli avoinna konserttivieraille kummankin konsertin väliajalla. Kahvilassa oli kävijöitä 53.

Taidelauantai 5.9.2015 klo 11-17  Kafé Kartano oli avoinna. Kahvila-asiakkaita kävi 53.

Adventti alkaa Kartanolta:  Perinteisessä museon tapahtumassa lauantaina 28.11.2015 Kafé Kartanossa jouluista pianomusiikkia soitti yhdistyksen jäsen Tuula Pennanen . Hänen säestyksellään yleisö lauloi rakkaimpia joululauluja. Koulutuskeskus Salpauksen Kaneliässät Nsy oli leiponut 200 joulutorttua, joita myytiin yhdessä kahvin ja teen kanssa asiakkaille. Kahvilassa kävi 150 asiakasta.

Yhteistyö museon kanssa sujui hyvin totuttuun tapaan perinteisissä museon vuosittain toistuvissa tapahtumissa. Yhdistyksestä ja varsinkin Kafé Kartanosta on tullut lisäarvo Historiallisen museon toiminnalle.

RETKET JA MATKAT

Vuoden 2015 aikana Kartanon ystävät järjesti kolme kotimaan retkeä sekä matkan Viipuriin. Osallistujamäärät ylittivät vuodelle laaditun arvion.

Taiteen ilotulitusta Mäntässä 3.3.2015.  Retken aikana tutustuttiin apteekkari Gustaf Adolf Serlachiuksen ja seuraavan  kolmen sukupolven aikaansaannoksiin paperiteollisuuden alalla, käytiin  Gösta-museossa, entisessä pääkonttorissa, uudessa Gösta-paviljongissa sekä  perheen kotikartanossa. Lounas nautittiin huippukokkien Pekka Terävän ja Henry Tikkasen omistamassa Gösta-ravintolassa. Retkelle osallistui 28 henkilöä.

Nostalgiaa Ihantalassa ja Viipurissa 16.-17.5.2015 a siantuntijoina matkalla oli Hannu Takala , joka kertoi Karjalan arkeologisista kaivauksistaan. Ihantalassa syntynyt Teuvo Kuparinen johdatteli ryhmän paikkakunnan historiaan ja taisteluihin. Tali- Ihantalan taistelujen muistomerkkikiven läheisyydessä juotiin päiväkahvit ennen matkan jatkumista Viipuriin. Viipurissa ryhmän oppaana toimi intendentti Juha Lankinen , jolle matka kotikaupunkiin oli viimeinen. Suru-uutinen Juha Lankisen poismenosta saatiin syyskuussa. Kaikki matkalla olleet ja yhdistyksen jäsenet kunnioittavat hänen muistoaan kaivaten hänen loputonta tietomääräänsä ja eloisaa karjalaisuuttaan. Ihantalan ja Viipurin matkalla oli 25 Kartanon ystävää.

Barokkienkeleitä, itämaisia mattoja ja Meissenin posliinia Töyrylässä 26.9. mukana  27 Kartanon ystävää tutustui syksyisellä retkellään Artjärvellä Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi Töyrylään, Sibeliuksen esivanhempien kotikartanoon. Kodikkaassa keittiössä ja sen viereisessä ruokasalissa nautittiin kahvit maukkaiden leivonnaisten kera. Artjärveltä retki jatkui Elimäellä sijaitsevaan Moision kivikartanoon ja siellä olleeseen taidenäyttelyyn.

Loviisan Wanhat joulutalot ja Bongan linna 12.12.  Riitta Nelimarkan iloisenkirjavat villakudokset, komea Loviisan punatiilikirkko, Gillen krouvi, joulumarkkinat Laivasillalla ja viehättävät Wanhat joulutalot olivat vuoden viimeisen retken tutustumiskohteita. 25 henkeä osallistui jouluretkeen.

MUU TOIMINTA

Kartano kertoo-kirjan toimittivat Eeva Kärki, Maisa Lappi ja Ulla Lilius. Kirjaa varten haastateltiin yli 50 henkilöä, saatiin asiantuntija-apua museon tutkijoilta sekä muilta historian ja kulttuurin tuntijoilta. Kirjan taittoi Osmo Penna ja kirja painettiin lahtelaisessa M&Painossa 500 kpl, joista 250 lahjoitettiin museolle museokaupassa myytäväksi. Kirjaprojektin rahoittamiseksi yhdistys möi jäsenistölle ja kirjan muistelijoille kirjaa ennakkoon kaikkiaan 105 kappaletta. Kirjantekijöille, asiantuntijoille ym. annettiin kirjoja yhteensä 53 kpl. Lisäksi yhdistys on antanut kirjoja lahjaksi yhteistyökumppaneille. 31.12.2015 varastossa kirjoja oli 82 kpl.

Kartano-koruja myytiin jäsenistölle kolme kappaletta, joista kaksi riipusta ja yksi Kartano-korupinssi yhteensä 214 eurolla.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenkirjeet ja tiedotteet toimitti Maisa Lappi. Jäsenkirjeitä ilmestyi yhdeksän. Ne lähetettiin jäsenille sähköpostitse tai kirjepostina. Lisäksi tapahtumista ja matkoista kerrottiin erillisillä tiedotteilla.

Nettisivujen www.lahdenkartanonystavat.fi päivittämisestä vastasi Ulla Lilius, joka on luonut yhdistykselle myös avoimen Facebook-ryhmän nimellä Lahden kartanon ystävät tiedotuskanavaksi yhdistyksen ja museon tapahtumista myös muiden kuin jäsenten tietoisuuteen.

Lehdistötiedotteet laadittiin Vuoden 2015 ystävän valinnasta sekä ”Vaativa Väätäinen ja turvallinen Turva”- muistelutuokiosta.  Tiedottamisesta vastasi Maisa Lappi.

AVUSTUKSET MUSEOLLE

Yhdistys lahjoitti Historialliselle museolle museokaupassa myytäväksi 250 kpl toimittamaansa kirjaa Kartanon kertomaa. Kirjalahjoituksen arvo oli 4147,18 euroa. Yhdistys lahjoitti myös Historiallisen museon sisäänkäynnin kukka-altaisiin kesä- ja talvi kukkaistutukset, joiden arvo oli 102,70 euroa. Avustusten kokonaismäärä museolle oli yhteensä, 4249,88 euroa.

Lahdessa 8.3.2016

HallitusSyyskokous


                Lahden kartanon ystävät ry                       

  

  SYYSKOKOUSKUTSU                                                  22.10.2015                                      

Tervetuloa Lahden kartanon ystävät ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 25.11.2015 klo 17 - 19 Lahden historialliselle museolle Kafé Kartanoon.

 

OHJELMA

 

Jouluinen tarjoilu

Ote Kartanon kertomaa -kirjasta

Loppuvuoden tapahtumat

Syyskokous

 

ESITYSLISTA

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)       pöytäkirjan

tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma

6. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja mahdolliset toimihenkilöiden kulukorvaukset vuonna 2016

7. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio

8. Valitaan Lahden kartanon ystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

11. Käsitellään mahdolliset muut asiat

KEVÄTKOKOUS 15.4.2015

Kartanon ystävien kevätkokous 2015
 
Kevätkokouksemme pidettiin 15.4.2015 Kafé Kartanossa. Paikalla oli  27 jäsentä. Aluksi näyttelyamanuenssi Hanna Suihko esitteli museon hiljattain avatun näyttelyn Viiden tähden kartano. Kevätkokouksessa puheenjohtajan nuijaa kopautteli Kyösti Toivonen. Tilaisuudessa kuultiin vuoden 2014 toimintakertomus, vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vuoden 2015 hallitus


Lahden kartanon ystävät ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa  torstaina 20.11.2014 valittiin yhdistykselle uusi hallitus toimikaudeksi 2015. Hallitus piti järje stäytymiskokouksen 26.11.2014 ja valitsi varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan.

Lahden kartanon ystävät ry:n hallitus vuodelle 2015.

Ulla Lilius, pj

Pirkko-Leena Koljonen, sihteeri

Maisa Lappi, varapuheenjohtaja

Anja Lindfors, rahastonhoitaja

Ulla Thil

Pertti Tähtinen


varajäsenet

Marja-Liisa Vilkko

Vuoden 2015 hallituksen järjestäytymiskokous Kuvassa vasemmalta lähtien Pirkko-Leena Koljonen, Anja Lindfors, Pertti Tähtinen, Maisa Lappi, Ulla Lilius, Marja-Liisa Vilkko ja Ulla Thil

Yhdistyksen syyskokous 2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS


Aika :        
To 21.11.2014  klo 18.00
Paikka:       Lahden Historiallinen museo, Kafé Kartano

Läsnä:        21 henkilöä, 1 ei-jäsen 

 

 

1.   Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Lilius toivotti syyskokouksen osanottajat tervetulleiksi sekä
kävi lyhyesti läpi kuluneen toimintavuoden tapahtumia, minkä jälkeen avasi kokouksen
klo 19.22.

2.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Lilius, sihteeriksi Ulla Thil ja pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Kokkonen ja Sinikka Jokelainen. Viimeksi mainitut
toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4.   Hyväksytään   kokouksen työjärjestys
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

 

 

5.   Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Puheenjohtaja Ulla Lilius esitteli vuodelle 2015 laaditun toimintasuunnitelman pääkohdat,
minkä pohjalta käytiin keskustelua ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin lisäämällä otsikon Yhdistyksen toiminta alle kohta i seuraavasti:

i. Kartanon rakennuksen ja sen lähialueen arvon vaaliminen

-    Julkisien keskustelutilaisuuksien järjestäminen

-    Käytännön toimenpiteet ja tempaukset
( Liite 1 )

 

6.   Päätetään jäsenmaksun suuruus ja mahdolliset toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2014.
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Vuosijäsenyys on 20 euroa / henkilö,
ainaisjäsenyys 250 euroa /henkilö sekä yritys- ja yhteisöjäsenyys 250 euroa.

 

7.   Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Eeva Kärki esitteli vuoden 2015 tulo- ja menoarvion
joka vahvistettiin ( Liite 2 )

8.   Valitaan Lahden kartanon ystävät ry:n hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Lilius.

 

 

9.   Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
Hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin yhdistyksen jäsen Pertti Tähtinen äänestyksen jälkeen. Toinen ehdokas oli Taina Sainio. Äänet jakautuivat 6-15 Pertti Tähtisen hyväksi.
Hallituksen jäsenet Maisa Lappi, Ulla Thil, Pirkko-Leena Koljonen ja Anja Lindfors jatkavat hallituksessa yhdistyksen sääntöjen mukaan vielä seuraavan vuoden.
Yhdistyksen varajäseniksi valittiin Marja-Liisa Vilkko ja Taina Sainio.

                                                                                              

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
            Toiminnantarkastajaksi valittiin Pirkko-Liisa Nieminen ja varatoiminnan-   tarkastajaksi Sinikka Jokelainen.

 

11. Käsitellään mahdolliset muut asiat.
            
Muita asioita kokouksessa ei ollut.

 

      12. Kokouksen päätös
           
Syyskokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
          

                   

            Ulla Lilius                                                                          Ulla Thil
          
puheenjohtaja                                                                       sihteeri

Yhdistyksen kevätkokous 2014

Kevätkokouksen antia

Lahden kartanon ystävien kevätkokous pidettiin Kafé Kartanossa 26.3.2014. Siihen osallistui 21 henkilöä.

Kahvittelun lomassa kuulimme ensin Sisko Ojanperän kertovan toukokuun 22. päivän retkestämme Urajärvelle ja Vääksyyn.

Syksyn matkammekin oli jo esillä. Kansainvälisen muuttuneen poliittisen tilanteen vuoksi Pietarin matkaa päätettiin siirtää. Tilalle otamme matkan Ahvenanmaalle 19.-21.9.2014. Maisa Lappi esitteli kuvin ja sanoin alustavan, monipuolisen matkaohjelman. Laitamme matkan myyntiin, kunhan olemme saaneet vastuullisilta matkanjärjestäjiltä vahvistukset matkan yksityiskohdista.

Vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittu Kyösti Toivonen veti kokouksen virallisen osuuden vauhdilla puheenjohtajan nuijaa paukuttaen.

Puheenjohtaja Ulla Lilius esitteli viime vuoden toimintakertomuksen. Se päätettiin hyväksyä kiitoksin.

Eeva Kärki esitteli tilinpäätöksen ja luki Salme Siltovuoren laatiman toiminnantarkastajan lausunnon.Myös tilinpäätös päätettiin hyväksyä ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Kokouksen päätyttyä Kyösti Toivonen lahjoitti Lahden kartanon ystäville käyttämänsä puheenjohtajan nuijan.

Yhteenveto syyskokouksesta 2013

Syyskokous pidettiin 14.11. 2013 Kafé Kartanossa. Paikalla oli 13 Lahden kartanon ystävien jäsentä. Leppoisan alkukahvittelun jälkeen kuulimme Teuvo Kuparisen lausuvan karjalaisia runoja. Kokoelmapäällikkö Sari Kainulainen kertoi sitten läsnäolijoille saksalaiset sukujuuret omaavasta viipurilaisesta William Grommésta, jonka esinekokoelmasta ja tauluista vain aivan pieni osa saatu talteen Hämeenlinnan ja Lahden historiallisiin museoihin.

Syyskokouksessa yhdistys sai osin uudistuneen hallituksen. Eeva Kärki ei ollut erovuorossa, joten hän jatkaa hallituksessa.Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Ulla Lilius, erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Ulla Thil ja Maisa Lappi, uusiksi jäseniksi valittiin Pirkko-Leena Koljonen ja Anja Lindfors. Varajäsenet eivät olleet erovuorossa, he, Matti Norjava ja Jari Pajala jatkavat vielä vuoden.

Toiminnantarkastajana jatkaa Salme Siltovuori, varatoiminnantarkastajana jatkaa Anneli Jokelainen.

Yhdistyksen jäsenmäärä pyritään pitämään vähintään vuoden 2013 jäsenmäärän suuruisena ja kasvattamaan sitä esittelemällä yhdistyksen toimintaa eri tilaisuuksissa, omilla nettisivuilla sekä Facebookissa.

Jäsenmaksuihin ei tehty muutoksia. Tosin keskustelua herätti ainaisjäsenyys, jonka poistamista jossain vaiheessa kehotettiin harkitsemaan.

Jäsenkorttia ei enää vuonna 2014 postiteta erikseen. Historialliseen museoon on yhdistyksen jäsenillä vapaa pääsy. Museon asiakaspavelijoille toimitetaan päivitetty jäsenrekisteri, josta jäsenyys ilmenee.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmista puheenjohtaja mainitsi että v 2014 tarkoituksena on pitää erityistä huolta jäsenistöstä järjestämällä säännöllisiä jäsentapaamisia vierailemalla paikallisissa yrityksissä, kulttuurilaitoksissa ym mielenkiintoisissa kohteissa. 

Matkaulua ja lähiretkeilyä jatketaan. Keväällä on suunniteltu matkaa Allegrolla Pietariin ja siellä mielenkiintoisiin kohteisiin tutustumista.

Kafé Kartano ei huhtikuun puolivälin jälkeen pidä kahvilaa auki muulloin kuin erityisissä museon tapahtumissa tai jäsenön teematapaamisissa.

Kartano kertoo-muisteloiden keräystä jatketaan haastattelemalla ilmoittautuneet muistelijat. Muistelokirjan toimittaminen ja taitto pyritään saamaan valmiiksi v 2014 loppuun mennessä.Toimintasuunnitelma v 2014

           Lahden kartanon ystävät ry                                                    

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

 

YLEISTÄ

Vuosi 2014 on yhdistyksen 4.. toimintavuosi. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 31.3.2011 ja se rekisteröitiin 25.7.2011.

 

Lahden Kartanon ystävät ry on Lahden historiallisen museon tukiyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Lahden historiallisen museon toimintaa, tehdä sitä tunnetuksi, lisätä lahtelaisten ja päijäthämäläisten kiinnostusta museoharrastusta kohtaan ja siten vahvistaa lahtelaista ja päijäthämäläistä identiteettiä sääntöjen 2. pykälän mukaisesti.

 

YHDISTYKSEN TOIMINTA

   

a. Yhdistyksen jäsenmäärän lisääminen

Pyritään säilyttämään yhdistyksen jäsenmäärä v 2014 vähintään vuoden 2013 suuruisena ja harjoittamaan jäsenhankintaa mm. erilaisissa tapahtumissa.

 

b. Yhteistyö Lahden historiallisen museon kanssa

Yhdistys pyrkii jatkamaan hyvää yhteistyötä museon ammattilaisten kanssa. Tiedonkulun varmistamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi Lahden kartanon ystävät ja museon tutkimuspäällikkö arkeologi Hannu Takala ja asiakaspalvelupäällikkö Ulla  Aaltio jatkavat jo vakiintunutta tapaa pitää säännöllisesti kuukausipalavereita.

 

c. Historiallisen museon rakennukseen Kartanoon liittyvien muistojen ja valokuvien keruu ja muisteloiden toimittaminen kirjan muotoon.

Toimintahistorialaatan paljastamisen 26.9.2012 yhteydessä Lahden kartanon ystävät ry aloitti Kartanoon liittyvien muisteloiden ja valokuvien keruun. Kartanossa on toiminut sen valmistumisesta v 1898 lähtien lastentarha, Kartanon alakoulu, kauppakoulu ja -opisto, hammashoitola, sotilassairaalan veripalveluyksikkö ja Historiallinen museo. Yhdistys pyrkii vuoden 2014 aikana saattamaan loppuun muisteloiden keruutyön ja haastattelemaan kaikki henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kertoa muistojaan. Muisteloiden ja Kartano kertoo-muistelokirjan toimitustyö ja taitto saatetaan valmiiksi vuoden 2014 aikana.

   

d. Ystäväpäivätapahtuma 14.2.2014

A ktiivinen yhdistyksen jäsen tai läheisessä yhteistyössä Lahden kartanon ystävien kanssa toiminut henkilö nimetään Vuoden ystäväksi. Hänelle lahjoitetaan kunniakirjan lisäksi Kartano-korupinssi.

 

e. Kahvilatoiminta

Kafé Kartano jatkaa toimintaansa Viipuri mon amour-näyttelyn loppuun saakka palvellen museossa vierailevia yksittäisiä kävijöitä ja kävijäryhmiä. Kahvila on avoinna tarpeen mukaan museon erilaisissa tapahtumissa.

 

f Kartano-koru sarjan myynti

Tehostetaan Wiebke Pandikowin suunnitteleman Kartano-korusarjan myyntiä jäsenistölle.

 

g. Jäsenille järjestettävät tapahtumat ja matkat

- Jäsenistölle järjestetään opastettuja kävely- ja muita retkiä Lahdessa tai lähialueilla tutustumalla mm. lähialueiden museoiden näyttelyihin.

- Kerran vuodessa järjestetään matka johonkin mielenkiintoiseen ulkomaiseen kohteeseen.

 

h. Muita tapahtumia

- Elokuinen ilta Lahden Kartanon puistossa

-Taidelauantai syyskuussa: Lahden Kartanon ystävät ry osallistuu tapahtumaan yhdessä Lahden historiallisen museon kanssa ja esittelee toimintaansa, jakaa esitteitä sekä myy kahvia/teetä ja leivonnaisia.

-Adventtitapahtuma: osallistutaan tapatumaan museon kanssa sovitulla tavalla.

- Ohjelmallisia tapaamisia Kafé Kartanossa (musiikkia, runoutta, muisteloja ja erilaisia teematapaamisia)

”Torstain toivotut” – säännölliset jäsentapaamiset (alueen yritykset, kulttuurilaitokset ym. mielenkiintoiset kohteet).

 

 

TIEDOTUS JA YHDISTYKSEN NÄKYVYYS

- Yhdistyksen www-sivuilla tiedotetaan Lahden historiallisen museon sekä yhdistyksen tapahtumista. Yhdistyksen kotisivuille varataan jäsenistölle oma palsta. -Yhdistyksen omassa Facebook-profiilissa tehdään yhdistyksen toimintaa tunnetuksi.

- Yhdistyksen jäsenille lähetetään jäsenkirje sähköpostina tai kirjepostina ja kirje julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.

- Jatketaan vuoden 2013  aikana hyvin alkanutta yhteistyötä paikallismedian kanssa.

- Päivitetään yhdistyksen esite.

 

 

TALOUS

Yhdistys hankkii varansa jäsenmaksuilla, kahvilatoiminnalla, arpajaisilla ja matkoilla.

Toimintasuunnitelman 2014 liitteenä on vuoden 2014 talousarvio.

 

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, yleensä kerran kuukaudessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa ja syyskokous marraskuussa.

 

Lahdessa 14.11.2013

Lahden Kartanon ystävät ry

 

Ulla Lilius

pj

Syyskokouksen 2012 yhteenveto

Syyskokous pidettiin Historiallisella museolla 1.11.2012. Aloitimme kahvittelemalla Kafé Kartanossa, jonka tilat toimivat mainiosti alkuohjelman ja syyskokouksen näyttämönä.  Paikalla oli reilut 20 jäsentä.

Lahden muotoiluinstituutin korumuotoilun viimeisen vuosikurssin opiskelija Wiebke Pandikow esitteli ihastuttavat Kartano-korut, Hopeisten Kartano-riipuksen, -korupinssin ja -solmioneulan muodot ovat saaneet inspiraationsa Lahden kartanon kaarista ja koristeista. Ensimmäinen erä koruja valmistuu helmikuussa. Oiva lahja uusille ylioppilaille, ripille päässeille ja syntymäpäiväsankareille. 

Heinolasta uusi jäsenemme Jorma Judén esitteli kokousväelle lahtelaisten kirkkojen lasimaalauksia. Kuulimme että Keski- Lahden vanhan puukirkon kauniit lasimaalaukset ovat tallessa, yksi niistä on Ristin kirkon alakerrassa ja lisää lasimaalauksia on Renkomäen seurakuntakeskuksessa.

Syyskokouksen avasi puheenjohtaja Ulla Lilius, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen jäsen Teuvo Kuparinen. Kokouksessa esiteltiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa seuraavaksi toimintakaudeksi uudelleen valittu Ulla Lilius. Hallituksen kahden erovuoroisen jäsenen tilalle  valittiin Eeva Kärki uudelleen ja uutena jäsenenä Jorma Judén Heinolasta. Varajäsenet valittiin ensimmäistä kertaa myös. Nyt hallitus on siis täysilukuinen. Lahden kartanon yhdistys ry:n vuoden 2013 toimikauden hallituksen kokoonpano on: Ulla Lilius, pj,varsinaiset jäsenet  Jorma Judén, Eeva Kärki, Heljä Laine, Maisa Lappi, Ulla Thil, varajäsenet Matti Norjava ja Jari Pajala.

Kevätkokouksen yhteenveto ja päätökset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Lahden historiallisella museolla 26.4. 2012.

Kevätkokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Liliustoivottaen kokouksen osanottajat tervetulleiksi luoden lyhyen katsauksen yhdistyksen aktiiviseen toimintaan, jonka lippulaivana voidaan pitää Kafé Kartanoa ja sen saamaa suosiota, jonka myötä yhdistys on saanut uusia jäseniä. Jäsenmäärä hipoo jo 100 henkilöä. 

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Sore ja sihteerinä toimi yhdistyksen sihteeri Ulla Thil,pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Kuparinen ja Juha Lankinen. Kokous sujui varsin rivakasti ja hyvässä hengessä. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja Eeva Kärki esitteli tilinpäätöksen. Toiminnantarkastaja Salme Siltovuori oli tarkastanut toiminnan ja tilit sekä tositteet. Sihteeri luki toiminnantarkastajan kertomuksen. Tilinpäätös vahvistettiin  ja yhdistyksen hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Kevätkokouksessa oli läsnä 21 henkilöä.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

09.09 | 02:28

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a

...
27.07 | 08:48

Kiva nähdä!
http://www.raha247.fi/

...
12.06 | 14:37

Tarvitsetko lainan? Jos kyllä, ota yhteyttä sähköpostilla; vdaniels0007@gmail.com

...
02.02 | 13:08

Kiitos, Saara, tarkkasilmäisyydestäsi. Aika hassu kirjoituserhetys. Nyt se on korjattu. Hymyillen kirjoitan vastautani sinulle.

Terveisin
Ulla Lilius

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS